اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/891896-طرح-نسج؛-استاد-افسانه-مدیرامانی&text=طرح نسج؛ استاد افسانه مدیرامانی

اشتراک گذاری