اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/892212-سیصد-و-شصت-درجه-61-برجام-و-اولتیماتوم-60-روزه&text=سیصد و شصت درجه - 61 - برجام و اولتیماتوم 60 روزه

اشتراک گذاری