اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/892225-حدیث-سرو-آیت-الله-آقا-نجفی-همدانی-4&text=حدیث سرو - آیت الله آقا نجفی همدانی - 4

اشتراک گذاری