اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/892379-نور؛-ریشه-در-خاک&text=نور؛ ریشه در خاک

اشتراک گذاری