اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/892708-نجات-پایگاه-تحقیقاتی-جنوبگان&text=نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان

اشتراک گذاری