اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/892709-ابراهیم-ساره&text=ابراهیم ساره

اشتراک گذاری