اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/894197-حاج-قاسم-سلیمانی-سردار-بزرگ-و-پرافتخار-اسلام-آسمانی-شد&text=حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

اشتراک گذاری