اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/9517-حدیث-سرو-آیت-الله-قریشی-4&text=حدیث سرو - آیت الله قریشی - 4

اشتراک گذاری