اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/tarikh-shafahi/891243-737-خاطرات-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی-8&text=737 - خاطرات آیت الله هاشمی شاهرودی - 8

اشتراک گذاری