اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/tarikh-shafahi/894398-995-خاطرات-آیت-الله-عمید-زنجانی-46&text=995 - خاطرات آیت الله عمید زنجانی - 46

اشتراک گذاری