اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-639972&text=+Israeli+Troops+Shoot%2C+Injure+2+Palestinians+in+Tulkarm+

اشتراک گذاری