اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-640011&text=%26%23039%3BSheikh+Zakzaki%26%23039%3Bs+sacrifice+to+thwart+conspiracy+of+enemies%26%23039%3B

اشتراک گذاری