اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-643724&text=+Goals+of+Diabate%2C+Abdi+among+Best+Goals+of+ACL+2020+

اشتراک گذاری