اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-650587&text=Leader+to+deliver+speech+on+Hazrat+Fatemeh+martyrdom+anniv.+

اشتراک گذاری