اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-692408&text=Covid-19+update%3A+198+deaths%2C+8%2C876+new+cases+in+past+24hrs

اشتراک گذاری