اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-694443&text=Utah+man+sentenced+to+30+years+in+death+of+wife+on+cruise%0D%0A

اشتراک گذاری