اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-709292&text=%26%23039%3BStatistics+show+well+how+successful+this+govt.+has+been%26%23039%3B

اشتراک گذاری