اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-721537&text=Daughters%26%23039%3B+plea+for+father%26%23039%3Bs+extradition%0D%0A

اشتراک گذاری