اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-728084&text=Syria%26%23039%3Bs+Al-Bukamal+targeted+by+unidentified+drone

اشتراک گذاری