اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-733913&text=Raeisi+holds+talks+with+Tajik%2C+Uzbek%2C+Turkmen%2C+Pakistani+FMs

اشتراک گذاری