اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-733927&text=Man+raped+woman+while+she+was+asleep+after+she+gave+him+shelter+from+rain

اشتراک گذاری