اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-742675&text=Car+bomb+blast+in+Somali+capital+Mogadishu+kills+1+journalist

اشتراک گذاری