اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-742707&text=Washington+state+police+solve+62-year-old+cold+case+of+Camp+Fire+girl%2C+9%2C+murdered+while+selling+mints%0D%0A

اشتراک گذاری