اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-249433&text=مادرم از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد تحمل نداشتم، او را کشتم!

اشتراک گذاری