اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-259635&text=بیش از 280 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ویژه پلیس خراسان رضوی کشف شد

اشتراک گذاری