اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-372529&text=تحویل 90 نوزاد معتاد در سال 96 به بهزیستی

اشتراک گذاری