اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-372676&text=جزییات هولناک سگ کشی برای فروش گوشت به کبابی ها! + عکس

اشتراک گذاری