اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-406253&text= جوی آرام در مناطق مرکزی و غربی کشور/آسمان تهران صاف همراه با وزش باد است

اشتراک گذاری