اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-416198&text=سرقت ناشیانه یک دزد دست و پا چلفتی + فیلم

اشتراک گذاری