اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-429750&text=افزایش شدید قیمت مسکن / 83 درصد طی یک سال !

اشتراک گذاری