اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-432321&text=منشا: فرصت‌سوزی باعث شد عصبی شویم/ در آزادی برمی‌گردیم

اشتراک گذاری