اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-432409&text= شکایت 2 دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد رد شد !

اشتراک گذاری