اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-432894&text= تصادف در محور حمیل - شباب جان چهار نفر را گرفت

اشتراک گذاری