اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-432996&text=بلای شومی که بر سر زن جوان آمریکایی در سرویس بهداشتی هواپیما آمد

اشتراک گذاری