اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-433083&text=عکس انتشار یافته از جسد خرس بامزه /شکارچی خرس قلاجه محاکمه می شود!

اشتراک گذاری