اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-433428&text=انتقام شیطانی یک مرد از 4 دانش آموز / پسر این مرد خودکشی کرده بود !

اشتراک گذاری