اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-433550&text=لحظه گیر کردن ماشین ها در برف جاده اسالم- خلخال + فیلم

اشتراک گذاری