اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-434587&text=غرق شدن 36 نفر د تهران در 6 ماه نخست سال

اشتراک گذاری