اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-442041&text=بریدن سر مرد کرجی به سبک داعشی ها در حمام! + جزییات

اشتراک گذاری