اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-443026&text=جستجو با هلی کوپتر برای یافتن پدر و پسر گمشده در کن تهران !

اشتراک گذاری