اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-449723&text=بی رحم ترین خدا فقط 85 سانت قد دارد / پوست دشمنان او زنده زنده کنده می شد ! + عکس

اشتراک گذاری