اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-450223&text= سرقت ماشین حمل پول با بیل ‌مکانیکی+ عکس

اشتراک گذاری