اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-450490&text= اینجا کسی کارگر نمی‌خواهد / چکش رکود بر سر چوب‌بری‌های جاده مخصوص

اشتراک گذاری