اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451127&text=اولین عکس از بیرون آوردن 2 جوان از زیر آوار میدان شکوفه

اشتراک گذاری