اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451353&text=خاوری رئیس فراری بانک ملی در کانادا به قتل رسید !

اشتراک گذاری