اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451370&text= خاطره عجیب فائزه هاشمی از خوابی که شب قبل از سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد دید!

اشتراک گذاری