اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451488&text=خبرویژه/ وحشت از خودکشی جوان تهرانی در مترو/ داخل ایستگاه نوبنیاد رخ داد

اشتراک گذاری