اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451521&text= شهردار کرمان فیلم دردناک گل فروشان را دید و دستور ویژه داد+فیلم

اشتراک گذاری