اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-451565&text= پای درد دل کشاورزان رودبار کرمان / سودی که دلالان می‌برند

اشتراک گذاری