اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-452518&text=راز بوی تعفن در فاروج بر ملا شد/ وانت با 2 تن مرغ فاسد توقیف شد !

اشتراک گذاری